Basisonderwijs

Leerlingrapport

De digitale omgeving van de Dia-eindtoets levert ook digitale rapportages op die u zelf kunt uitprinten en in een digitaal archief kunt bewaren. U krijgt toegang tot onze rapportagemodule met de gedetailleerde en samengevatte resultaten op leerling-, klas- en schoolniveau. De toetsuitslagen van de leerlingen staan in overzichtelijke leerlingrapporten.

 

Hoe leest u het leerlingrapport?

Resultaten leerlingniveau

Na afname van de Dia-eindtoets ontvangt de school een leerlingrapport (Figuur 1) voor iedere leerling die aan de Dia-eindtoets heeft deelgenomen. Op het leerlingrapport worden zowel de leerlinggegevens en schoolgegevens als de resultaten weergegeven. Er wordt voor iedere toetsonderdeel (begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, taalverzorging en woordenschat) aangegeven hoe een leerling gescoord heeft ten opzichte van het onderwijsniveau. Verder wordt er per toetsonderdeel een referentieniveau en een percentielscore gegeven. Tenslotte wordt er een eindscore met een bijpassend toetsadvies gegeven.

Conform de afspraken met de eindtoetsaanbieders en het ministerie OCW, bevat de Dia-eindtoets enkel brede toetsadviezen en het enkelvoudige toetsadvies vwo.

 

nieuwste rapport.jpgFiguur 1: Leerlingrapport

Op leerlingniveau wordt er gedetailleerde informatie gegeven voor de vier toetsonderdelen uit de Dia-eindtoets (Figuur 2). Voor ieder toetsonderdeel worden de tijdsduur, de behaalde percentielscores en de behaalde referentieniveaus weergegeven. Daarnaast worden er scores voor de verschillende domeinen gegeven. De domeinscores liggen allemaal op een schaal, die loopt van 40 tot en met 80, met een (landelijk) gemiddelde van 60. Bij rekenen zijn dit de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Bij begrijpend lezen gaat het om de micro-, meso- en macroscore. De microscore geeft informatie over het woord- en zinsniveau, de mesoscore over het alineaniveau en de macroscore over het algemeen tekstniveau van een leerling. Bij taalverzorging gaat het om de domeinen woorden en werkwoorden. Bij woordenschat worden alleen de percentielscore en de tijdsduur gegeven.

DEF ISA2.pngFiguur 2: Voorbeeld van de resultaten van een leerling op leerlingniveau

Resultaten groepsniveau

Per groep wordt er voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging een verdeling van de referentieniveaus gegeven m.b.v. cirkeldiagrammen. Daarnaast worden de eindscore, het toetsadvies, de percentielscores en de referentieniveaus van iedere leerling uit de groep in een totaaloverzicht weergegeven. Zie Figuur 3 voor een voorbeeld van een groepsrapportage.

Leerlingrapport.pngFiguur 3: Voorbeeld van een rapportage op groepsniveau

Resultaten schoolniveau

Per school worden er overzichtsscores weergegeven. Allereerst worden de toetsadviezen van de leerlingen van de school afgezet tegen de landelijke verdeling. Daarnaast worden zowel de eindscore als de scores op de vier onderdelen (begrijpend lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat) afgezet tegen de landelijke verdeling. De vergelijkingen zijn zowel gemaakt op basis van een percentielverdeling van I t/m V als op basis van de percentielverdeling van A t/m E. Leerkrachten kunnen beide versies downloaden. Ten slotte worden de verdeling van de behaalde referentieniveaus per toetsonderdeel (begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging) en de gemiddelde, minimum en maximum eindscore van de school gegeven. Zie Figuur 4 t/m 8 voor een voorbeeld van een schoolrapportage.

Leerlingrapport3.PNGFiguur 4: Voorbeeld van een schoolrapportage deel 1 (Let op dit is nog een oud voorbeeld, vanaf 2018 -2019 zijn er enkel dubbel adviezen en een enkelvoudig vwo advies!)
Leerlingrapport 5.pngFiguur 5: Voorbeeld van een schoolrapportage deel 2
Leerlingrapport 6.pngFiguur 6: Voorbeeld van een schoolrapportage rekenen
Leerlingrapport 7.pngFiguur 7: Voorbeeld van een schoolrapportage begrijpend lezen
Leerlingrapport 8.pngFiguur 8: Voorbeeld van een schoolrapportage taalverzorging

 

De Dia-eindtoets op de iPad

Leerlingen van De Schatkamer in Zwolle maken de Dia-eindtoets op de iPad. In dit filmpje vertellen ze over hun ervaring. Door het maken van de toets op een tablet konden ze zich beter concentreren!

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?