Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van uw leerlingen. Met de volgtoetsen krijgt u inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van leerlingen. Onze volgtoetsen laten zien hoever ze zijn met de referentieniveaus taal, en geven inzicht in de groei van leerlingen. 

De volgende volgtoetsen voor taal zijn nu al leverbaar vanaf eind groep 5 t/m 8:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets 
  • Diawoord: de woordenschattoets 
  • Diaspel: de toets voor spelling

Alvast kennismaken?

De volgtoetsen voor groep 3, 4 en 5 zijn vanaf volgend schooljaar leverbaar. U kunt vast kennismaken met deze nieuwe toetsen door deelname aan een van onze nog lopende onderzoeken. Meedoen aan (één van) deze onderzoektoetsen voor uw groep 3, 4 en/of 5? Meld u aan via het aanmeldformulier. 

diataal_jan20_013-removebg.png

 

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst worden uw leerlingen gevolgd én gediagnosticeerd. De toets bestaat uit vijf informatieve teksten met tien tot twaalf meerkeuzevragen. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. 

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt u hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Demo Diatekst

Diawoord de woordenschattoets

Met Diawoord toetst u de woordkennis van uw leerlingen. Dit geeft u extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm.

Demo Diawoord

Diaspel de toets voor taalverzorging

Bij taalverzorging worden leerlingen getoetst op spelling van werkwoorden, woordspelling en interpunctie. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Demo Diaspel
voorkant PO.PNG

Leerlingvolgsysteem (LVS) Diatoetsen

Een overzicht van de producten en de werkwijze van Diatoetsen. Download onze brochure voor het PO door op de afbeelding te klikken. Kijk voor actuele prijzen op ons bestelformulier.

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem? Wij komen graag  langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van ‘wat speelt er?’, ‘waar moet ik aan werken?’ Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken.”

Paula Smit,
Remedial Teacher

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?