Basisonderwijs

NSCCT - Capaciteitentest

De NSCCT (Niet Schoolse Capaciteiten Test) helpt leerlingen, die onder hun niveau presteren, op te sporen. De uitslag is een betrouwbare en valide meting van het leerpotentieel van de leerling. De NSCCT met versies voor de groepen 4 t/m 8 wordt uitgegeven door Testservice Onderwijs (TO)Sinds 2017 werken Diataal en TO nauw samen en is er een koppeling gerealiseerd van de resultaten van de Diatoetsen met het leerpotentieel van de NSCCT. Deze is direct terug te zien in de docentenmodule van de Diatoetsen. Zo kunt u in één oogopslag zien of uw leerlingen boven- , onderpresteren of dat ze presteren zoals u dat van hen mag verwachten.

Toepassingen

Het leerpotentieel van leerlingen wordt door scholen gebruikt voor:

  • Het signaleren van onderpresteren
  • Een objectieve 'second opinion' over wat de leerlingen kunnen
  • Een indicatie van de additionele waarde van hun onderwijs
  • Een beter gefundeerd schooladvies

Met een jaarlijkse afname van de NSCCT wordt de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs gevolgd.

Aanschaffen NSCCT

De NSCCT heeft lage aanschafkosten en een klassikale afname en duurt één uur. De testboekjes kunt u online bestellen. Via de docentmodule van de Diatoetsen kunt u de antwoordbladen met de namen van de leerlingen printen. Nadat de ingevulde antwoordbladen zijn geupload via de docentmodule worden deze verwerkt door TO en volgt uiterlijk binnen 10 werkdagen de rapportage.

Onderzoek NSCCT digitaal (2020-2021)

In het schooljaar 2020-2021 starten we met het onderzoek voor de digitale NSCCT. Op dit moment is deze alleen nog op papier verkrijgbaar, maar wij gaan deze digitaliseren. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek, meldt u dan aan via onderstaand aanmeldformulier. 

NSCCT digitaal

Uw gegevens worden door ons gebruikt om de afname digitaal mogelijk te maken. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

Verwerkersovereenkomst
Graag willen wij u er op attenderen dat u wettelijk verplicht bent om de verwerkersovereenkomst van Diataal bv te ondertekenen. Deze verwerkersovereenkomst vindt u in Dia-groeiwijzer en kunt u downloaden en uploaden zodra u uw accountgegevens van ons heeft ontvangen.  

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?