Diacademie

Workshops 

Om optimaal te profiteren van onze producten bieden wij vanuit onze Diacademie verschillende workshops, cursussen en lezingen aan. De workshops en cursussen zijn bedoeld om u op weg te helpen met de invoering van de Diatoetsen.

Hieronder vindt u een compleet overzicht van onze workshops en cursussen. De workshops worden gegeven door inhoudspecialisten van Diataal en duren ongeveer +/- 2 uur. De workshops zijn altijd meer op maat te maken.

Cursussen

Basiscursus

De basiscursus is bedoeld om (nieuwe) scholen kennis te laten maken met de Diatoetsen, de achterliggende concepten en praktisch d.m.v. een 'knoppencursus' op weg te helpen met het digitale systeem van Dia-groeiwijzer.

Vervolgcursus

De vervolgcursus is een verdieping van de basiscursus , maar kan ook direct samen met de basiscursus gekozen worden. In de vervolgcursus wordt verder advies gegeven over de interne borging. 

Resultaatbespreking

De resultatenbespreking is de standaard opvolging op school na afname van de Diatoetsen, bedoeld om de toetsresultaten te evalueren in formatief perspectief.

 

Resultaatbespreking-(Dia)plus

De resultatenbespreking-(Dia)plus is voor klanten die langer met Diatoetsen en Diaplus werken met als doel om de toetsresultaten formatief in te zetten via Diaplus.

Workshops

  • Formatief toetsen en de referentieniveaus taal*

Voor: IB-ers, leerkrachten 5,6,7,8 (PO), RT-ers, docenten Nederlands (VO)

U leert hoe u de resultaten op Diatekst en Diaspel kunt interpreteren in termen van de referentieniveaus taal. Ook leert u werken met de vaardigheidsscores van de Dia-groeiliniaal. Wat beheersen leerlingen als ze 1F, 2F of 3F hebben behaald? Hoe verhouden de referentieniveaus zich tot de leerdoelen en leerlijnen? We gaan in deze workshop in op de inhoud en opbouw van de referentieniveaus taal. In het bijzonder staan we stil bij Diatekst en de manier waarop het leesbegrip wordt getoetst en de verschillende lezerstypen worden gediagnosticeerd.

 

  • Formatief toetsen en de referentieniveaus rekenen*

Voor: IB-ers, leerkrachten 5,6,7,8 (PO), RT-ers, docenten rekenen/ wiskunde (VO)

U leert hoe u de resultaten op Diacijfer kunt interpreteren in termen van de referentieniveaus rekenen. Ook leert u werken met de vaardigheidsscores van de Dia-groeiliniaal. Wat beheersen leerlingen als ze 1F, 1S, 2F, 2S of 3F hebben behaald? Hoe verhouden de referentieniveaus zich tot de leerdoelen en leerlijnen? We gaan in deze workshop in op de inhoud en opbouw van de referentieniveaus rekenen. Daarnaast  kijken we naar de (sub)domeinen om te bepalen wat individuele leerlingen nodig hebben, ook afhankelijk van hun leerjaar en ontwikkelingsniveau.

 

  • Begrijpend lezen met Diaplus en Tekstenlab*

Voor: IB-ers, leerkrachten 5,6,7,8 (PO), RT-ers, docenten Nederlands (VO) 

In deze workshop gaan we in op de effectieve didactiek van het begrijpend lezen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Hierbij gaat het om ‘diepe tekstverwerking’ vanuit de interesse en motivatie van leerlingen voor de inhoud van de teksten en thema’s. Bij Diaplus staat de tekst en de betekenis centraal, met aandacht voor woorden en strategieën in de context van het tekstbegrip. U maakt kennis met de systematiek en de methodiek van Diaplus. Daarbij gaan we in op het werken met de verschillende tekstniveaus binnen hetzelfde thema en met de didactiek die is verwerkt in het verwerkingsmateriaal. Ook leert u vrij werken met Tekstenlab, de digitale tekstenbank met meer dan 100 thema’s en filtermogelijkheden op o.a. niveau, leergebied en leerdoelen.

 

  • Differentieren met Diaplus

Voor: IB-ers, leerkrachten 5,6,7,8 (PO), RT-ers, docenten Nederlands (VO) 

In deze vervolgworkshop gaan we in op de manieren waarop u met Diaplus kunt differentiëren. Uitgangspunt voor differentiatie vormen de toetsresultaten van Diatekst en Diawoord van uw klas of school. U maakt een keuze voor verschillende differentiatiemodellen (in/buiten klassenverband; op twee of drie niveaus en/of naar lezerstype). In de workshop werkt u concreet aan een programma-op-maat voor uw leerlingen. Zo leert u op praktische wijze de systematiek van Diaplus kennen, en leert u hoe u het materiaal kunt arrangeren passend bij de specifieke behoefte en mogelijkheden van uw school.

* Van elke workshop is er een PO en een VO variant

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of wilt u zich aanmelden voor een workshop? Wanneer u het formulier invult, nemen wij contact met u op.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk onze adviseurs scholing en voorlichting op maat van uw school te laten geven. 

diataal_jan20_052_vector.png

Informatie aanvraag

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?