Voortgezet Onderwijs

Dia-groeiwijzer

De Dia-groeiwijzer (voorheen docentmodule) is een online omgeving voor leerkrachten, waarin alle toetsresultaten worden gerapporteerd. De resultaten worden weergegeven op leerling-, klas- en schoolniveau en vormen de start voor maatwerk en opbrengstgericht werken. De ontwikkeling van leerlingen wordt, door middel van kleurcoderingen, weergegeven in referentieniveaus. Daarbij wordt aangegeven welk niveau de leerling voor welk onderwijstype nodig heeft. 

Ouderpagina 3.PNG

Referentieniveaus

Staafdiagrammen tonen hoe uw leerlingpopulatie presteert ten opzichte van andere scholen in Nederland. De referentieniveaus taal en rekenen, en het Europees Referentiekader voor Engels, zijn onderverdeeld in overzichtelijke kleurcodes. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoever uw leerlingen zijn op weg naar 2F en 3F. In de klassenoverzichten krijgt u door deze kleurcodes snel zicht op de verschillen tussen leerlingen.

Groeiwijzer - Sanne.pngReferentieniveaus taal en rekenen
ERK transparant.pngReferentieniveaus Engels

 

Streefscores

In trendgrafieken kunt u zien hoe uw leerlingen zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Naast referentieniveaus, geven de ontwikkelingsscores bij al onze toetsen aan hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Bovendien tonen we in de grafiek ook de streefscores voor leerlingen (het gekleurde blokje). Zo ziet u meteen of uw leerlingen op het gewenste niveau zitten. Na de volgmeting kunt u zien hoeveel uw leerlingen gegroeid zijn.

 

Deelscores

Met behulp van de deelscores kunt u signaleren op welke onderdelen uw leerlingen zwak of juist sterk zijn. De diagnose van lezerstypen bij Diatekst Nederlands en Engels, biedt gerichte handvatten voor remediëring van zwakke lezers. Met behulp van de percentielscores A t/m E of I t/m V krijgt u zicht op het niveau van uw leerlingen in vergelijking met andere leerlingen in Nederland van hetzelfde onderwijsniveau en hetzelfde leerjaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?