Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen Nederlands

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van uw leerlingen. Met onze toetsen krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen op het gebied van tekstbegrip (lezen en luisteren), woordenschat en spelling. Voor Nederlands VO zijn er de volgende deeltoetsen:

 • Diatekst**: de toetsen voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
 • Diawoord: de toetsen voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
 • Diaspel: de toetsen voor taalverzorging en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
 • Diafoon: de luistertoets, met een nul- en volgmeting voor leerlingen in leerjaar 1
  * leerjaar 4 alleen voor havo en vwo
  ** In schooljaar 2019-2020 is er geen nulmeting beschikbaar van Diatekst voor nieuwe leerllingen in leerjaar 2, 3 en 4. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal deze nulmeting wel weer beschikbaar zijn.

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet u precies op welk niveau uw leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4* brengt u vervolgens de ontwikkeling van uw leerlingen en de opbrengsten van uw onderwijs in kaart.

Dia-liniaal.png

 

Diatekst NE de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst kunt u het begrijpend leesniveau van uw VO-leerlingen meten en diagnosticeren. Diatekst bestaat uit leestoetsen met meerkeuzevragen bij teksten die representatief zijn voor het soort teksten dat leerlingen op school te lezen krijgen. De begrijpelijke vragen meten verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Achter de schermen worden teksten gekozen die passen bij het niveau van de leerling. Door deze adaptieve werkwijze blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.

Demo Diatekst NE


De uitslag van de toets geeft aan hoe ver een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

 • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
 • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
 • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen bij zwakke lezers biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt u hiervoor Diaplus  inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

 

Diawoord NE de woordenschattoets

Met Diawoord toetst u de woordkennis van uw VO-leerlingen. Dit geeft u extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

Demo Diawoord NE

 

Diaspel de toets voor taalverzorging

Met Diaspel toetst u de taalverzorging van leerlingen: grammatica, interpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspelling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Demo Diaspel

 

Diafoon de toets voor luistervaardigheid

Met Diafoon brengt u het luistervaardigheidsniveau van uw leerlingen in kaart. De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen. De leerlingen luisteren naar een aantal korte informatieve teksten en beantwoorden twee tot vier meerkeuzevragen. In combinatie met andere toetsen leveren de scores aanvullende informatie op. Diafoon is uitermate interessant voor specifieke doelgroepen als dyslectici en anderstalige leerlingen. 

Demo Diafoon
Diataal_jan20_05_wit.png
voorkant brochure VO.PNG

Leerlingvolgsysteem (LVS) Diatoetsen

Een overzicht van de producten en de werkwijze van Diatoetsen. Download onze brochure voor het VO door op de afbeelding te klikken. Kijk voor actuele prijzen op ons bestelformulier.

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?