Laat iedere leerling groeien

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Om die ontwikkeling te volgen en de groei in beeld te brengen, biedt Dia methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Toetsen om te groeien dus, niet om af te rekenen. 

Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, gevisualiseerd in de Dia-liniaal. 

Dia-liniaal.png

Dia-groeiwijzer, de online omgeving voor leraren, helpt u de toetsen formatief in te zetten. U vindt er inzichtelijke rapportages gebaseerd op analyses van de toetsresultaten op leerling-, klas- en schoolniveau.

Aansluitend op de toetsen is er Diaplus met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

Toetsen vanuit visie

Toetsen om te groeien is toetsen vanuit visie. De visie van Dia luidt kort:

- Laat iedere leerling groeien. Het maakt niet uit op welk niveau een leerling zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun taal- en rekenontwikkeling.  

- Toetsen om verder te komen.  Toetsresultaten geven richting aan de verdere ontwikkeling van leerlingen. Dia-groeiwijzer helpt daarbij door de zones van ontwikkeling aan te duiden met opeenvolgende kleuren. Diaplus sluit hierop aan.   

- Recht doen aan verschillen. Iedere leerling is anders. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Profielanalyses geven relatief sterke en zwakke punten aan.

- Laat het onderwijs groeien.  Als leerlingen groeien ziet u dat terug in de resultaten van uw school. Meteen na het toetsen beschikt u over betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages. Zo biedt Dia-groeiwijzer onderwijsprofessionals niet alleen inzicht, maar ook gemak.

“ Wat een fantastische service biedt Diataal, zowel telefonisch als per mail: snel en kundig!”

Ancha Le Coultre, Docent,
Bonaventuracollege, Leiden

"Mooi om te zien is dat scholen met de resultaten van de Diatoetsen aanknopingspunten hebben om écht gedifferentieerd te werken. Docenten zijn blij met elk handvat daarvoor. 

J. Adolfsen,
Senior adviseur Landelijk Expertis Onderwijsadviseurs

Nieuws

Update i.v.m. Coronavirus

Ook wij nemen specifieke maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Zo zullen alle schoolbezoeken en andere activiteiten de komende weken niet doorgaan. Onze helpdesk blijft de komende weken iedere werkdag bereikbaar via telefoon (050-8200120) en e-mail (basisonderwijs@diataal.nl (PO) info@diataal.nl (VO). 

Kom alles te weten over Toetsen & Formatief waarderen met grip op executieve functies!

Diataal werkt mee aan een uniek collegeprogramma van SkillsMETER met als thema: Toetsen & formatief waarderen met grip op executieve functie in krachtige onderwijsteams van vandaag

Wij nodigen u graag uit voor deze leerzame collegemiddag!

7 april 2020: Workshop Diaplus, Diatekst en Tekstenlab

Op dinsdag 7 april 2020 vindt de workshop 'Diaplus, Diatekst en Tekstenlab' plaats op de Fontys in Sittard. Toetsen zijn bedoeld om informatie te geven over de ontwikkeling van leerlingen en richting te geven aan didactisch handelen. Diatoetsen dragen bij aan een nieuwe toetscultuur, en maken het formatieve gebruik van toetsen mogelijk door ook aansluitend didactisch materiaal te leveren, genaamd Diaplus. Leerlingen krijgen een digitaal tijdschrift op hun niveau als ze de leestoets Diatekst hebben afgesloten. Dit schooljaar is Tekstenlab verschenen. Hilde zal ingaan op de wetenschappelijke achtergrond van deze nieuwe leesmethodiek en praktisch ingaan op het werken met Tekstenlab.

Zien we jou op de IB-dag?

Aankomende dinsdag (10 maart 2020) zijn we weer aanwezig op de uitverkochte IB-dag in de Reehorst in Ede! Ben jij als IB-er ook aanwezig op deze dag? Kom langs bij onze stand (plek 18), onze onderwijsadviseurs gaan graag met je in gesprek!

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?