.

Het leerlingvolgsysteem dat aansluit bij uw visie

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. U kunt de Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen, of een keuze maken uit de verschillende toetsen.

Met ons leerlingvolgsysteem kunt u digitale toetsen afnemen bij uw leerlingen om na te gaan hoe ver ze zijn met de referentieniveaus taal en rekenen. Dit wordt weergegeven aan de hand van de kleuren van de Dia-groeiwijzer.

Dia-liniaal.png

Vernieuwing Diatekst en Diacijfer

Vanaf schooljaar 2019/2020 is de toets Diatekst vernieuwd. Deze toets is ontwikkeld volgens de laatste inzichten op het gebied van toetsing en toetsinhoud en bevatten onder andere nieuwe vraagtypen. De nieuwe rekentoetsen zijn ook volop in ontwikkeling en zullen vanaf schooljaar 2020/2021 beschikbaar zijn. 

Let op: in schooljaar 2019-2020 is er geen nulmeting beschikbaar van Diatekst voor nieuwe leerllingen in leerjaar 2, 3 en 4. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal deze nulmeting wel weer beschikbaar zijn. De volgmetingen zijn vanaf 1 maart 2020 beschikbaar.

Toetsen

Er zijn toetsen voor alle kernvakken en alle onderwijsniveaus (vmbo-bb, kb, (g)tl, havo en vwo):

Nederlands

Diatekst NE (begrijpend lezen)
Diawoord NE (woordenschat)
Diaspel (taalverzorging)
Diafoon (luistervaardigheid)

Engels

Diatekst EN (begrijpend lezen)
Diawoord EN (woordenschat)

Rekenen/wiskunde

Diacijfer (rekenen)
Diawisk (wiskundetoets)**

Laptop met stapel boeken - kleiner2.jpg

Met de Diatoetsen kunt u opbrengstgericht werken. De toetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. 

alleen voor havo en vwo
** Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk. De volgtoetsen voor leerjaar 1, 2 en 3 zullen vanaf april 2020 beschikbaar zijn.

 

voorkant brochure VO.PNG

Leerlingvolgsysteem (LVS) Diatoetsen

Een overzicht van de producten en de werkwijze van Diatoetsen. Download onze brochure voor het VO door op de afbeelding te klikken. Kijk voor actuele prijzen op ons bestelformulier.

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?